Du kanske har ett barn som inte har kommit igång med att prata? Eller så kanske inte alla språkljud är på plats? Eftersom kommunikation är så viktigt för att fungera som individ och pga att det hänger så tätt ihop med socialt samspel, så kan det vara läge med en logopedisk bedömning och rådgivning för att ge barnet en extra skjuts i rätt riktning.

Tal- och språkutvecklingen och tal-och språkförmågan kan liknas vid en pyramid. Kommunikation och samspel är det mest grundläggande och också det som utvecklas först i den normala tal- och språkutvecklingen. Uttalet är mer finliret i språkförmågan och också det som faller på plats sist. Men alla barn följer inte samma mall. Fundera lite kring vad just ditt barn har svårt med.

Allmänna tips kring språkstimulans:

Prata mycket med barnet

Barn med språkliga svårigheter behöver en ”överdos” av språklig stimulans. Försök att ha ögonkontakt med barnet.


Prata när barnet vill

De bästa tillfällena att tala med barn är när de själva vill prata och ha kontakt. Överös inte barnet med frågor – det är bättre att svara när barnet vill veta något. Låt inte samtalet bli till ett ”förhör” om vad som hänt under dagen.


Lyssna på barnet

Genom att lyssna visar man att man är intresserad av det barnet säger.


Upprepa

Ett sätt att hjälpa barnet med språket är att upprepa och vidareutveckla det barnet sagt. Man bör inte kräva att barnet säger efter, eftersom det kan minska lusten att prata.


Svara på barnets frågor

Frågandet kan vara ett sätt att ta kontakt eller ett sätt att leka med språket. Det är viktigt att man svarar, men tror man att barnet själv vet svaret, kan man bolla tillbaka frågan, t ex ”vad tror du att katter äter?”.


Prata om vad ni gör

Genom att prata om det man gör eller ser bygger man ut barnets ordförråd.


Prata om vad som hänt och vad som ska hända

Ett bra tillfälle kan vara vid sänggåendet på kvällen. Barn brukar tycka om att prata om vad som hänt under dagen. Det är också bra att tidigt vänja sig vid att planera saker tillsammans. Barnet kan då med hjälp av språket förbereda sig på vad som ska hända.


Tala enkelt – men inte för enkelt

Genom att använda enkla ord och inte tala för fort, underlättar man för barnet att förstå. Förklara ord som är nya för barnet.


Förstärk talet med kroppsspråk, gärna TAKK/Tecken som stöd

Språkstimulans

Sjung, läs och berätta. Låt barnet vara aktivt genom att själv få berätta och kommentera. Använd rim och ramsor. Lek med språket.


Skärm-tittande i lagom dos

TV, surfplatta och liknande kan inte ersätta samtal och sagoläsning. Försök att titta tillsammans med barnet så kan det ni tittar på ge tillfälle till samtal.


Kom ihåg – att prata ska vara roligt! Lyssna på vad barnet säger – inte hur.

Bra länkar:
www.hattenforlag.se
www.snicksnacksnoken.se