Bedömning och behandling vid röstproblem

Efter en bedömningsprocess som inkluderar samtal, röstinspelning, röstanalys, allmänna och personliga röstråd, fattas beslut kring behandling. Vi strävar efter att ge dig en klar förståelse av din röststatus och de bästa stegen framåt. En behandling varierar i längd. Vissa känner att det kan räcka med 3-5 tillfällen för att kunna jobba vidare självständigt. Andra behöver komma under en längre period. Oftast är det bättre att träffas mer frekvent i början av behandlingen för att senare glesa ut den.

Bedöming och behandling vid talflytsstörning (stamning, skenande tal, snabbt tal)

Genom samtal och självskattningstest ges professionell rådgivning och ett ställningstagande till behandling. Vi anpassar vår bedömning efter dina unika behov och situation. Vill du jobba för att få ett ökat talflyt och/eller ökad acceptans till din talflytsproblematik? I behandlingen varvas talteknik med mental träning, allt för att du ska bli tryggare med ditt tal.


Estetisk röstlektion, sånglektion

Oavsett om du är en aspirerande sångare eller vill förbättra din talade röst estetiskt, erbjuder vi individuellt anpassade röst- och sånglektioner. Vi fokuserar på teknik, uttryck och att stärka din röstkapacitet.

Lättare tal- och språkstörningar

Vi erbjuder bedömning och behandling inom lättare tal- och språkstörningar. Här kan det handla om att hitta rätt i djungeln och avgränsa träningen till några specifika språkljud. Om ett barn inte har kommit igång att prata, och det har ett större passivt än aktivt ordförråd, så kan det vara hjälpsamt att introducera TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Forskning visar att tecken sätter fart på den verbala utvecklingen. Talat språk ska inte ersättas av tecken, utan tecken används bara för att förstärka det som sägs. Många gånger tecknar man huvudordet/huvudorden i meningen.


Workshop för rösten. Halv- eller heldag

Boka en halv- eller heldags workshop för att utforska och förbättra rösten i en inspirerande gruppmiljö. Perfekt för utvecklingsdagar på jobbet eller inom din förening. Vi anpassar workshopen efter era specifika önskemål och behov för att ge er en unik och givande upplevelse.

Föreläsning inom röst eller stamning

Bjud in oss för en engagerande och informativ föreläsning om röstvård eller stamning. Vi delar med oss av vår expertis och användbara tips för att förbättra röst- och kommunikationsförmåga.

Svenskt uttal

Vi erbjuder kartläggning av uttal samt identifiering av vilka språkljud som behöver justeras. Detta för att du ska bli tryggare med ditt tal och för att förståeligheten ska öka.

Ett besök på Röstfabriken kostar 1075 kronor och bokas lättast här