Könsdysfori

Socialstyrelsen definierar könsdysfori som ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som tilldelades juridiskt vid födseln.

Röstfabriken är en privat logopedmottagning i Jonsered strax utanför Göteborg som erbjuder röstbehandling för personer med könsdysfori. I de flesta fall är det transkvinnor (Male to Female) som uppsöker röstvård eftersom den hormonella behandlingen inte gör rösten ljusare och mer kvinnlig. Man kan alltså behöva jobba rent rösttekniskt med att feminisera sin röst genom att vidga sitt talregister på höjden utan att anstränga stämbanden för mycket, mjuka upp röstkvaliteten och förminska resonansutrymmet i munnen. Även transmän kan behöva vägledning kring röstteknik. Utöver rena röstövningar kan man behöva jobba med icke-verbal kommunikation och själva språket. Inledningsvis görs en röstinspelning och röstanalys för att sedan bestämma vad vi ska fokusera på. Därefter tar praktisk träning vid i form av andningsövningar, röstövningar som tränar upp gehör och känselåterkoppling samt diverse tillämpningsövningar (högläsning, monolog, dialog samt hemuppgifter ute i verkliga livet).