Gruppbehandling för stammande personer

Med min erfarenhet som tidigare samordnare för Intensiv Stamningsterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och mitt nuvarande arbete som klinisk stamningslogoped, förstår jag djupt hur betydelsefullt det är för individer som stammar att mötas i en stöttande och trygg miljö. Jag är därför engagerad i att organisera specialiserade gruppbehandlingar för ungdomar och vuxna som stammar, där deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter, utmana sig själva och växa tillsammans.

Under dessa sessioner utforskar vi olika strategier för att hantera stamning, från att ta itu med undvikanden till att utveckla framgångsrika kommunikationsstrategier. Genom praktiska talövningar och diskussioner, ger vi utrymme för varje individ att utforska och förbättra sin talteknik och självkänsla. Dessutom inbjuder vi regelbundet inspirerande gäster som delar med sig av sina personliga “stamningsresor”, vilket ger en extra dimension av motivation och perspektiv.

Vi tror på kraften i samhörighet och målinriktad övning, och våra gruppbehandlingar är designade för att vara en plats där du kan känna dig både utmanad och stöttad. Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer om vårt program, dess innehåll och kostnader, är du varmt välkommen att kontakta oss via info@rostfabriken.se eller ringa på 0731-588054. Tillsammans tar vi steg mot mer flytande och självsäkert tal.

Comments are closed.