Gruppbehandling för stammande personer

Som för detta samordnare för Intensiv Stamningsterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som klinisk stamningslogoped, har jag insikt i värdet av att stammande personer får möta varandra under trygga former. När det finns tillräckligt med kandidater, så kommer jag arrangera en gruppbehandling för stammande ungdomar eller vuxna. Här ges möjlighet till diskussioner om undvikanden och framgångsstrategier liksom talövningar. Vi kommer också få besök av en inspirerande gäst som berättar om sin stamningsresa. Hör av dig till info@rostfabriken.se eller på nummer 0731-588054 om du vill veta mer om innehåll och kostnad.

Comments are closed.