Logopedisk bakgrund

Jag har jobbat som logoped inom landstinget i 18 år. Som nyutexaminerad 2000 fick jag chans att tjänstgöra inom allmänlogopedi vid Alingsås lasarett och prova på många olika diagnosgrupper, såsom tal- och språkstörningar, avvikande tal till följd av läpp-, käk- och gomspalt, dyslexi, stamning och röstproblematik. Detta lade en god och bred grund för min fortsatta yrkesbana. Ganska snabbt så smalnade jag av och började fokusera på stamnings- och röstområdet. Jag var röstdiagnosansvarig på Alingsås lasarett under 5 års tid och fick då chans att fördjupa mig ytterligare inom diagnosen.
Inom stamningsområdet har jag bland annat gått kurs inom Lidcombe och SFBT (Solution Focused Brief Therapy) samt arbetat på Intensiv Stamningsterapi för barn och föräldrar 2002 och för vuxna 2013. Mellan 2013-2018 jobbade jag som samordnare för Intensiv Stamningsterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta är en högspecialiserad stamningsbehandling i internatform som ges som komplement till hemortsbehandling och som stamningspatienter från hela landet är välkomna att söka sig till. Parallellt med sjukvård har jag ägnat mig åt den friska rösten, dels som röstlärare på logopedprogrammet, men även som tal- och röstpedagog på Angeredsgymnasiets teaterlinje och på Balettakademins musikallinje. Jag har också anordnat röstworkshops på en rad arbetsplatser och i föreningar. Nu verkar jag som privat logoped i Göteborg med omnejd.