Intervju

I somras blev jag intervjuad av Nathalie Martineau på jobbland.se om logopedyrket. Ta del av intervjun så får ni en inblick i hur det kan vara att arbeta som logoped. Intervjun kretsade kring allt från varför jag valde att utbilda mig till logoped, till hur en vanlig dag på jobbet kan se ut.

https://jobbland.se/arbetsliv/maria-jobbar-som-logoped-roster-har-alltid-varit-mitt-intresse

Comments are closed.