Allmänna röstråd

 • Harkla dig inte vanemässigt. Svälj, drick vatten eller gör en mjuk hoststöt istället.
 • Försök att inte överrösta buller – t.ex. under bilfärd, i telefon, på arbetsplatsen, på fester. Detta är ansträngande för rösten.
 • Stark röst kräver mycket av stämbanden. Undvik därför att höja din röst (skrika) mer än nödvändigt. Gå nära den du ska tala med. Om du måste ropa, försök att inte använda en ljus och pipig röst.
 • Vid förkylning och heshet; tänk på att vila rösten. Prata mindre, viska inte. Vid kraftig heshet, stanna hemma och vila rösten, framför allt om du har ett röstkrävande arbete.
 • Dämpa inte rösten genom att spänna halsen eller hålla emot. Stämbanden är muskler som mår bäst av rörelse, låt därför rösten höras.
 • Tobaksrök irriterar och skadar slemhinnorna.
 • Kroppens slemhinnor behöver fukt, drick vatten för att fukta slemhinnorna i struphuvudet.
 • Andas genom näsan som värmer, fuktar och renar luften. Detta är extra viktigt i dammiga, torra eller kalla miljöer.
 • Stress skapar spänningar i kroppen som kan påverka rösten negativt. Försök tänka efter hur du i din vardag kan minska stressfaktorerna i ditt liv.
 • En god och avspänd kroppshållning är viktigt för röstfunktionen. Undvik sned eller hopsjunken kroppshållning.
 • Undvik långvarigt bruk av starka halstabletter.
 • Om du varit hes i mer än 3 veckor, om det blir värre eller om hesheten ändrar karaktär, bör du söka läkare för kontroll av stämbanden.