När ett barn stammar är det viktigt att skapa en stöttande och förstående miljö. Här är några konkreta råd för att underlätta kommunikationen:

  1. Modellera ett lugnt taltempo: Tala med ett lugnt och avslappnat tempo. Använd extra pauser för att visa att det är okej att ta tid på sig att prata.
  2. Frågeteknik: Ställ en fråga i taget och håll dem korta och enkla. Efter att ha ställt en fråga, ge barnet gott om tid att svara. Försök ibland omvandla frågor till kommentarer för att minska pressen på barnet.
  3. Aktiv lyssning: Fokusera på vad barnet säger, inte hur det säger det. Använd positiva bekräftelser och visa med ditt kroppsspråk att du lyssnar. Informera barnet när du inte kan ge full uppmärksamhet och när du kan.
  4. Turtagning: Understödja en strukturerad turtagning i konversationer, särskilt där det finns syskon eller i grupper. Använd gärna ett föremål för att visa vem som har turen att tala.
  5. Stärk självförtroendet: Beröm barnet för dess andra färdigheter och prestationer. Var specifik i ditt beröm och visa uppskattning för barnets ansträngningar.
  6. Specialtid: Dedikera en viss tid varje dag för en-till-en-interaktion i en lugn miljö. Låt barnet välja en aktivitet och använd den här tiden för att öva kommunikation utan press.
  7. Öppen dialog om stamningen: Tala öppet och neutralt om stamningen. Att diskutera stamningen skapar inte fler problem, utan kan minska stigma och öka förståelsen.
  8. Jämlikhet i familjen: Se till att alla barn känner sig rättvist behandlade. Tillämpa samma regler och visa samma uppmärksamhet till alla barn.
  9. Sök professionell hjälp vid behov: Om du är orolig för barnets stamning, tveka inte att kontakta en logoped. Professionellt stöd kan vara mycket fördelaktigt.
  10. Lär dig mer: Läs böcker om stamning eller besök webbplatser som Sveriges Stamningsförbunds hemsida för ytterligare information och resurser.

Många av tipsen har hämtats från The Stuttering Foundations youtubekanal, specifikt från klippet ”7 tips for talking with the child who stutters”