Hur du som vuxen kan hjälpa ett stammande barn

När ett barn stammar kan det ibland vara svårt att veta hur du som vuxen ska bemöta stamningen. Här kommer några konkreta råd som kan vara bra att tänka på.

  1. Försök att själv att tala i ett lugnt taltempo och lägg gärna in extra pauser i talet för att visa barnet att det får ta sin tid att prata. Detta ger barnet en bra modell och är bättre än att be barnet prata långsammare eller att ”ta det lugnt”.
  2. Tänk på hur och när du ställer frågor till barnet. Försök att inte ställa mer än en fråga i taget till barnet och ställ inte för långa, komplicerade frågor. När du ställt en fråga, ge barnet tid att svara på frågan. Ibland kan du också försöka göra om frågor till kommentarer, t.ex. om du vill fråga om vad barnet åt till lunch på förskolan kan du säga ”jag åt soppa idag till lunch, jag är lite nyfiken på vad du åt”, eller helt enkelt ”jag åt soppa idag” och vänta och se om barnet berättar.
  3. Lyssna aktivt. Lyssna på vad barnet säger och inte hur barnet säger det. Bekräfta barnet genom att säga: ”Vad kul det låter…” eller ”Åh, vad nyfiken jag blir”. Använd ansiktsuttryck och kroppsspråk för att signalera att du lyssnar aktivt. Låt barnet veta när du inte har tid att lyssna, t.ex. ”mamma kör bil nu, men jag vill gärna höra vad du ska säga när vi är framme”
  4. Turtagning. För ett barn som stammar kan det vara viktigt att stötta turtagningen, d.v.s. att man undviker att tala i munnen på varandra i vissa situationer. Man kan t.ex. vid matbordet använda ett föremål som visar vem som pratar för tillfället. Försök att hålla turtagningen jämlik, t.ex. om det finns syskon.
  5. Bygg självförtroende. Fokusera på andra saker än talet, och var specifik i ditt uppmuntrande, t.ex. ”vilken fin målning du gjorde och vilka fina färger du använde. Den ska vi hänga upp på väggen”.
  6. Specialtid. Att spendera en kort tid med sitt barn varje dag i en en-till-en situation utan störande moment har visat sig vara nyttigt för talflytet. Det behöver inte vara mer än 15 minuter per dag. Barnet får välja aktivitet, och du som förälder kan använda någon av strategierna ovan (att inte ställa så mycket frågor, att tänka på sitt eget taltempo).
  7. Försök att tala öppet med barnet om stamningen. Man skapar inte ett stamningsproblem genom att prata om stamningen
  8. Vanliga regler i familjen gäller. Försök att vara så rättvis som möjligt om det finns andra syskon i familjen.

 

Om du känner dig orolig över ditt barns stamning är det värdefullt att prata med andra vuxna omkring barnet, men du har även möjlighet att få kontakt med en logoped för att få stöd.

Låna gärna böcker om stamning eller läs vidare på nätet, ex. via Sveriges Stamningsförbunds hemsida www.stamning.se

Många av tipsen har hämtats från The Stuttering Foundations youtubekanal, specifikt från klippet ”7 tips for talking with the child who stutters”