Att välja stamningsbehandling är ett modigt beslut. Det är ett tecken på att du är redo att utforska och förändra ditt förhållningssätt till tal. Hos oss börjar du med att utforma en personlig behandlingsplan. Tillsammans identifierar vi utmaningar och tar små, säkra steg framåt.

I behandlingen fokuserar vi på tekniker som mjuka kontakter, långsamt tempo, och frivillig stamning. Dessa metoder är utformade för att öka din komfort och kontroll när du talar. Men det handlar inte bara om tekniker. Vi uppmuntrar dig till öppenhet och acceptans kring din stamning. Det kan innebära att prata med närstående, kommentera din egen stamning, eller förklara din situation i utmanande samtal.

Vår behandling anpassas efter ditt liv. Vi använder spontantal, text, telefon och interaktioner ute bland folk för att öva i realistiska miljöer. Detta hjälper dig att successivt utvidga dina gränser och bygga självförtroende.

Om ditt barn stammar, är det viktigt med en tidig och anpassad behandling. Vi utformar en plan som passar just ditt barns behov. Jag samarbetar nära med barnets förskola eller skola. Detta för att skapa en förstående och stöttande omgivning.

Är du redo att ta nästa steg? Boka en inledande konsultation idag! Därefter anpassar vi behandlingen efter dina behov. För vissa räcker några sessioner, medan andra behöver längre tids stöd. Stamning kan variera, och ibland behövs logopedkontakt under olika perioder i livet.

Ingen resa är den andra lik. Vi arbetar tillsammans för att hitta en väg som fungerar för dig. Vårt mål är att du ska uppnå ett flytande och självsäkert tal. Kontakta oss och börja din resa mot en bättre kommunikation idag.