Stamningsbehandling

Har du beslutat dig för att prova stamningsbehandling, så har du tagit ett stort steg redan där. Du har kommit till en punkt när du vill förändra dig själv och ditt förhållningssätt. Vi kommer gemensamt fram till en behandlingsplan och hittar utmaningar som du sakta men säkert tar dig an. Exempel på saker du kan få komma att träna är mjuka, lätta kontakter, nedsaktat tempo och frivillig stamning. Men även din öppenhet kring och acceptans av stamningen, ex. genom att börja prata med närstående om din stamning, våga kommentera din egen stamning eller kanske förklara att du stammar om någon tror att telefonsamtalet bryts pga tystnad. Vi jobbar mestadels utifrån spontantal, men även över text, telefon, ute bland folk och flyttar fram gränserna successivt. Har du ett barn som stammar, så kan det också bli aktuellt med behandling. Vi kommer gemensamt fram till vilken sorts behandling som passar ditt barn. Jag har ofta en direktkontakt med den förskola eller skola som barnet går på eftersom det är viktigt att höja medvetenheten kring stamning hos den närmaste omgivningen.

Jag bjuder in till ett första samtal och kan därefter erbjuda olika typer av behandling beroende på problematik. Ibland räcker det att komma några gånger för att sen kunna jobba vidare självständigt, i vissa fall krävs längre behandlingsperioder. Det kan också vara så att man behöver logopedkontakt under flera perioder i livet. Vi hittar ett upplägg som passar dig.