Är du orolig över att ditt barn inte har börjat prata än, eller märker du att alla språkljud inte är på plats? Kommunikation är fundamentet för personlig utveckling och spelar en avgörande roll i social interaktion. Det kan vara dags att överväga en logopedisk bedömning och få rådgivning som hjälper barnet att utvecklas i rätt riktning.

Tal- och språkutvecklingen hos barn kan liknas vid en pyramid där varje lager bygger på det föregående:

 1. Bottenlagret – Samspel och kommunikation (pragmatik): Detta är grunden för språkutveckling, där barnet lär sig att interagera och kommunicera med andra.
 2. Nästa lager – Språkförståelse: Barnets förmåga att förstå och tolka språket växer.
 3. Det tredje lagret – Ordförråd och begrepp: Här utvecklar barnet sin kunskap om ord och deras betydelse.
 4. Det fjärde lagret – Grammatik: Barnet börjar förstå och använda sig av språkets strukturella regler.
 5. Topplagret – Uttal: Detta är ‘finliret’ i språkförmågan och är ofta det sista som utvecklas.

Tips för språkstimulans hos barn

 • Prata ofta: Ge barnet en riklig mängd av språklig stimulans. Samtidigt, upprätthåll ögonkontakt för att stärka kommunikationsbandet. Dessutom bör du vara uppmärksam på barnets respons.
 • Prata på barnets villkor: Speciellt när barnet är intresserat av att prata och interagera, anpassa ditt samtal. Undvik att översvämma barnet med frågor; istället, låt konversationen flöda naturligt.
 • Var lyhörd: Visa att du värdesätter vad barnet har att säga genom att aktivt lyssna. Därför är det viktigt att uppmärksamma inte bara orden utan även känslorna bakom dem.
 • Bygg vidare på språket: Upprepa och utvidga barnets uttryck. Genom att göra så, berikar du språket och ger barnet en modell att följa.
 • Svara på frågor kreativt: När barnet frågar, ge ett uppmuntrande svar. Alternativt, bolla tillbaka frågan och uppmuntra barnet till att utforska svaren själv.
 • Prata om nuet: Kommentera aktiviteter och händelser som pågår. På så sätt bygger du ut barnets ordförråd samtidigt som du kopplar samman språk med verkliga situationer.
 • Reflektera och planera: Vid sänggåendet, diskutera dagens händelser och framtida planer. På detta sätt, hjälper du barnet att bearbeta upplevelser och se fram emot kommande händelser.
 • Anpassa språket: Tala i ett tempo som barnet kan följa och använd enkla ord. Samtidigt, introducera nya ord och ge förklaringar för att bredda barnets förståelse.
 • Förstärk med kroppsspråk: Gärna använd TAKK eller andra tecken som stöd. Detta ger en extra dimension till kommunikationen och stärker barnets förståelse.
 • Inkorporera lekfull språkstimulans: Genom att sjunga, läsa och berätta stimulerar du barnets språk och fantasi. Uppmuntra barnet att vara aktivt genom att själv berätta och göra kommentarer.
 • Balansera skärmtid: Använd skärmtid som en bro för samtal snarare än en ersättning för direkt kommunikation. Gemensamma aktiviteter kan skapa naturliga tillfällen för språklig stimulans.
 • Framför allt, ha kul: Kom ihåg att språkutveckling ska vara en rolig och givande process. Således, fokusera på innehållet i barnets kommunikation, inte bara formen.

Genom att tillämpa dessa tips kan du på ett lekfullt och effektivt sätt stimulera barnets språkutveckling. Kom ihåg att varje barn är unikt, och anpassa därför aktiviteterna efter barnets intressen och tempo.


Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja ditt barns tal- och språkutveckling.