Inför audition eller framträdande

Under din förberedelsefas

Välj en sång/sånger du gillar och kan stå för och som du känner dig bekväm med. Tänk på genre och budskap.

Välj rätt tonart, så du varken ligger i ett för uppressat eller nedpressat läge utan i ett röstläge där din röst kommer till sin rätt och klingar bäst. Det ska kännas oansträngt i halsen.

Tänk igenom var du behöver andas i låten. Tänk på att hushålla med luften så den räcker till sista ordet i varje fras.

Kasta dig inte in i låten, utan öppna munnen och förbered dig för första frasen någon takt innan.

För att ge ett mer dynamiskt uttryck, så tänk efter vilka ord du vill betona. Där kan du ev. trycka till med mer kraft/energi (crescendo), stanna upp (fermat) eller möjligen lägga in en paus innan det viktiga ordet.

Fokusera inte bara på melodin utan texten. Lev dig in i den. Se bilder framför dig. Plocka fram känslor som kryddar orden. Experimentera. Sjung sången som om det vore en nyhetsuppläsning. Eller sjung den och föreställ dig en högtidlig stund, ex. bröllop, dop eller begravning. Vad händer med rösten?

Spela gärna in dig själv och analysera i efterhand.

Vid audition eller framträdande

Ha på dig bekväma kläder och skor. Det skulle vara onödigt om sådant här stör i en viktig stund.

Kom till salen i god tid.

Ha med dig vattenflaska, så att du kan fukta strupen innan du börjar sjunga. Fukt gör att stämbanden vibrerar lättare.

Våga titta på dem du sjunger till. Det ger ett mer kommunikativt och säkert uttryck.

Stå stadigt, gärna med ett mellanrum mellan fötterna. Rulla axlarna bakåt för att få en bättre hållning.

Ha med dig tanken ”sing to express, not to impress” för att komma ifrån prestation och eventuell ambition att imponera. Din sång blir mer intressant ifall du fokuserar på vad du vill förmedla.

Lycka till och HA KUL!