Svenskt uttal

Du kanske har ett annat modersmål än svenska? Kanske blir det missförstånd i samtal och du får frågan “Vad sa du?”. Då kan det vara läge att slipa på ditt svenska uttal. Det du antagligen behöver öva på är:

  • Vokaler.
  • Satsmelodi. Det blir skillnad i betydelse ifall du går upp eller ner i tonhöjd i slutet av en mening.
  • Betoningar. Det är skillnad i hur man uttalar Polen-pålen eller banan (bilbanan)-banan (frukten).
  • Artikulationssätt och artikulationsställe för specifika konsonanter, ex. främre rullande r-ljud, tje- och sje-ljud.

Här följer en lista över svenskans korta och långa vokaler:

A VAL VALL

E VET VETT

I VIN VINN

O LO LOTT

U SUR SURR

Y NY NYTT

Å MÅ MÅTT

Ä LÄ LÄTT

Ö SNÖ SNÖN