Upptäck potentialen i din röst genom våra inspirerande och interaktiva röstworkshops. Här utforskar vi röstens unika egenskaper i en miljö där det är lika värdefullt att lyssna på andra som att utforska din egen röst. Använd rösten som instrument – inte bara i sång utan även i tal.

Vad kan du förvänta dig?

Under workshopen kommer du att:

  • Få en ökad förståelse för tal- och sångrösten.
  • Lära dig om rösthygien och hur du kan ta hand om din röst.
  • Utforska de faktorer som påverkar rösten positivt och negativt.
  • Delta i gruppövningar och individuella utmaningar för att utveckla din röst.
  • Få individuell feedback och stöttning för att stärka ditt utövande.

Workshopen anpassas efter gruppens behov och önskemål, med fokus på de aspekter av röstbruk som är mest relevanta för deltagarna.

Deltagarutvärderingar:

Våra workshops har fått många positiva omdömen, här är några ord från deltagare vid en tidigare workshop hos Teaterföreningen Krönikespelet i Alingsås:

  • Lars-Ove Larsson (2019-05-24): “Vid varje tillfälle har deltagarna fått uppbyggande stöttning som stärker var och en i sitt utövande.”
  • Maja Fogde (2019-06-02): “I en balans mellan lekfullhet och allvar leder Maria oss skickligt och lyhört genom olika röstövningar. Hennes förmåga att fokusera och förstå varje enskild röst ger dig det mesta möjliga utifrån din nivå och potential.”

Är du intresserad av att ta din röst till nästa nivå eller helt enkelt utforska dess potential? Kontakta oss för mer information. Välkommen att upptäcka och utveckla din röst tillsammans med oss!