Vad är en röstworkshop?

Jo, precis som det låter. En verkstad för rösten. Men inte för att laga rösten, utan för att utforska den. I liten eller stor grupp. Det är minst lika lärorikt att lyssna på andras röster som på den egna. Rösten är helt unik och många gånger använder vi bara en bråkdel av den. Iallafall i talet. I sången är det mer ok att vara mer expressiv. Vid en workshop är tanken att deltagarna ska få ökad kunskap kring tal- och sångrösten via genomgång av rösthygieniska råd, hur röstinstrumentet är uppbyggt samt vilka faktorer som påverkar rösten positivt respektive negativt. En annat mål är fördjupad insikt och förhöjd medvetenhet om den egna rösten genom såväl gruppövningar som individuella utmaningar inom både sång och tal. Naturligtvis anpassar jag röstworkshopen utifrån gruppens behov, och lägger mer tyngdpunkt på det som känns mest angeläget att arbeta med. Hör gärna av dig, så kan jag berätta mer!

Några utvärderande ord från deltagare vid röstworkshops på Teaterföreningen Krönikespelet i Alingsås våren 2019:

“Vid varje tillfälle har deltagarna fått uppbyggande stöttning som stärker var och en i sitt utövande”. Lars-Ove Larsson, 190524.

“I en balans mellan lekfullhet och allvar så leder Maria oss skickligt och lyhört genom olika röstövningar i tal och sång. Hennes förmåga att fokusera och förstå varje enskild röst gör att hon ger dig det mesta möjliga utifrån där du är, din nivå och hur du kan utvecklas därifrån”. Maja Fogde, 190602.