Röstproblem

Rösten är för många ett oerhört viktigt instrument, särskilt om man har ett röstkrävande yrke och/eller intresse. Men rösten är också ett känsligt instrument som påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis mängden röstanvändning, krav på röstestetik, buller, luftföroreningar, luftvägsinfektioner och stress. Ibland utsätts rösten för allt för många påfrestningar och då kan man drabbas av rösttrötthet, heshet eller kanske svullnad på stämbanden. I vissa fall kan röststörningen ha en neurologisk eller mer organisk orsak. Det är oavsett orsak viktigt att ta tidiga röstsymptom på allvar och söka läkare. Det bästa är att om du kan få dina stämband undersökta, så att man ser hur de fungerar och ser ut. Ibland kan det räcka med att följa rösthygieniska råd och sjukskriva sig ett tag. Ibland krävs logopedbehandling för att få bukt med eller lindra röstbesvär. Många gånger kan man behöva träna upp sin andning, röst och röstmedvetenhet för att få en förbättrad röstförmåga. Rösthjälpmedel behövs i vissa fall för att kunna höras ordentligt. Arbetsplatsbesök kan också komma att bli aktuellt. Då kan du och jag se över vad som skulle behöva förändras i din arbetsmiljö för att få en mer gynnsam röstmiljö.

    Genom att fylla i detta formulär accepterar du att din data hanteras och sparas av denna webbplats.