samtalsgrupp

2019-08-26

Gruppbehandling för stammande personer

Med min erfarenhet som tidigare samordnare för Intensiv Stamningsterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och mitt nuvarande arbete som klinisk stamningslogoped, förstår jag djupt hur betydelsefullt det är för individer som stammar att mötas i en stöttande och trygg miljö. Jag är därför engagerad i att organisera specialiserade gruppbehandlingar för ungdomar och vuxna som stammar, där deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter, utmana sig själva och växa tillsammans. Under dessa sessioner utforskar vi olika strategier för att hantera stamning, från att ta itu med undvikanden till att utveckla framgångsrika kommunikationsstrategier. Genom praktiska talövningar och diskussioner, ger vi utrymme för varje individ att […]